TGIF: Gastblogpost door BONKULLETJE’ 91

Door een bekende werd ik attent gemaakt op een forum discussie bij Beter Onderwijs Nederland.
Nou ben ik geen groot fan van deze organisatie, maar de vrijheid van meningsuiting heb ik hoger in het vaandel.
Wat me in het algemeen echter opvalt (ja ik heb even doorgebeten) is dat het merendeel van de reaguurders anoniem of onder een pseudoniem reageert (en ook artikelen schrijft)
Ik heb er al eens een discussie over gehad op Twitter.  Blijkbaar zijn deze anonieme pseudonieme BON fans , bang dat ze ontslagen worden omdat ze kritiek hebben op het huidige onderwijssysteem en zich daarover uitspreken binnen hun onderwijsorganisatie.
Dus? Zij werken bij scholen waar ze het onderwijssysteem niet van goedkeuren, de vernieuwingen ondoordacht vinden, er te weinig getoetst wordt, teveel waterhoofden rondlopen en er een graaicultuur heerst en durven daar niet hardop of online iets van te vinden.
Daarentegen is het dan wel heel makkelijk om op een website een aantal mensen en organisaties (sommigen met naam en toenaam) de grond in te trappen onder een niet bestaande naam.
Beetje geenstijl vind ik persoonlijk.

Als je een mening hebt over het onderwijs op je eigen school of daarbuiten (te hip, slap of dommig) en je durft deze niet intern of extern te verkondigen onder je eigen naam, verandert er dan ooit iets?
Daarbij komt, indien een school een gedegen personeelsbeleid voert en een beoordelingscyclus hanteert (lees: indien ..daar kan bij scholen nog best wel een leuk verbeterslagje gevoerd worden), kun je niet ontslagen worden vanwege je mening maar wel vanwege disfunctioneren. Er kan wel een goed gesprek gevoerd worden over het feit dat je je werkgever zwart maakt. (mediawijsheid dus).
Kom mij niet aan met de argumenten over wegpesten vanwege een mening over onderwijs, er is dan meer aan de hand. Misschien zoiets als de chronische azijnpisziekte
Bij een discussie over het  tijdelijke uitstel van centraal afgenomen taal- en reken examens in het MBO staan nogal wat reacties.

Een daarvan:

BBL en niveau 1 en 2 zijn geen middelbaar beroepsonderwijs. Dat zijn socialistische nonsens uitvindingen uit de 19e eeuw…
.…komt helaas van iemand die onder zijn eigen naam reageert.

Er is dus misschien wel iets voor te zeggen dat er onder pseudoniem en anoniem gereageerd wordt, zulke domme uitspraken (en meer trouwens)…kunnen maar beter niet naar een persoon herleid worden.

taartDit was een gastblogpost geschreven door BONKULLETJE’91, naam bij de redactie beter bekend als “Ouwe Taart”.
Gelieve in te loggen alvorens te reageren.