Dag Bestuur BON daar ben ik weer.

Blijkbaar ben ik de domme doos die telkens weer probeert uw vereniging ter verantwoording te roepen.

Ik schreef al een tijdje geleden een blogpost met daarin het verzoek om een discussielijn van uw forum te verwijderen.

Gelukkig was uw website net aan vernieuwing toe en verdween het forum van uw website. Daarmee was het probleem, voor wat betreft ongenuanceerd modder smijten, opgelost.

Helaas is bij het opleveren van uw nieuwe website een onderdeel komen te vervallen.
De regels met betrekking tot fatsoenlijk gedrag bij de reactiemogelijkheid op items.

Ik denk daarbij aan:

 • personen beschadigen.
 • niet op de bal maar op de man spelen,
 • smaad
 • plagiaat
 • overtredingen mbt de algemeen geldende netiquette
 • slecht voorbeeldgedrag naar uw doelgroep.

Natuurlijk kiest uw vereniging liever voor het Geenstijl model.
Reaguurders met de meest exotische namen kunnen aan naming en shaming doen, zonder zelf hun echte identiteit prijs te geven.
Sterker nog, u stimuleert (ter bescherming van wie ook alweer?) anoniemen en pseudoniemen.
Blijkbaar is het heel lastig om kritisch te zijn op eigen titel, maar des te makkelijker om onder een pseudoniem personen en organisaties af te branden. 

Aan U en uw bestuur laat ik de wijsheid van de gemaakte keuzes.


(Tussen U en mij: het zou echt  HILARISCH zijn als U reacties die eigenlijk niet door de beugel kunnen, zou verwijderen. Daarover gaan namelijk de reacties hier.)

Ik ga 1 keer met naam en toenaam hetzelfde doen om mijn eigen naam, mijn bedrijf en mijn mede beschadigden recht te doen.

 • Ik eis dat uw  bestuur afstand neemt van mijnheer Joost Hulshof en zijn uitingen op uw website. Voor het geval u niet weet wie dat is….hij is bij uw vereniging bekend als FriendlyFoe.
 • Ik accepteer niet dat mijnheer Joost Hulshof op uw website nog langer de ruimte krijgt om daar zijn persoonlijke mening te ventileren. Dat hij mij op persoonlijke titel een charlatan noemt is zijn persoonlijke mening.
 • Mijnheer Joost Hulshof mag op Twitter zeggen wat hij wil, maar de website van Beter Onderwijs Nederland mag niet het platform zijn waarnaar hij linkt. Het mag ook niet het platform zijn waarop hij mensen beschadigd en beschimpt.


Het is hoog tijd voor Beter Onderwijs Nederland om publiekelijk afstand te nemen van een enkel lid.

Ik accepteer het niet om tot charlatan bestempeld te worden met daarin een link naar uw website om dat te illustreren.

Blijkbaar mag hij dat allemaal van U. Maar niet meer van mij!

Deze Tweet was  de aanleiding tot deze blogpost.

bahWanneer wij spreken over een voorbeeldfunctie van inspirerende leraren die de jeugd begeleiden naar een kansrijke toekomst, mogen we dit gedrag niet tolereren.
Doodzwijgen en wachten tot de ellende overwaait is geen optie!

Ik roep dus bij deze mijn lezers ook op om in opstand te komen tegen een eenling die niet gecorrigeerd wordt door zijn eigen achterban!

NOOT 1: @BestuurBon heeft de PDF naar een Blogpost naar aanleiding van een Tweet verwijderd. Daarvoor DANK!)

NOOT 2: Taalpuristen moeten even wachten met hun kritiek, soms schrijf ik een blogpost uit het hart. Het hoofd (de interpunctie) volgt.

21 comments

 1. Beste Karin,

  Ik betreur de inhoudsloze polarisatie die steeds vaker en heviger lijkt op te treden bij sommige van de discussies op sociale media over het nut, de noodzaak en de toelaatbaarheid van veranderingen of vernieuwingen in het onderwijs. Ik ondersteun elk initiatief dat er toe leidt dat discussies weer gaan over inhoud en feiten op een manier die recht doe aan alle betrokkenen en ruimte laat aan het blijven bestaan van meerdere meningen zonder dat deze worden opgedrongen.

  Ik denk dat een beheerder en eigenaar van een website verantwoordelijk is voor wat er op deze website wordt geschreven, inclusief alle reacties. Een vereniging met de naam Beter Onderwijs Nederland draagt zou in deze een Beter Voorbeeld kunnen en dienen te zijn. Ik steun daarom je oproep en zal deze delen

  Met vriendelijke groet,
  de niet naïeve maar bewust positieve Frans Droog

 2. Beste Karin,

  Je hebt het weer prima verwoord, complimenten daarvoor!

  Hoewel ik over het algemeen zelf probeer deze BON-gerelateerden zo veel als mogelijk links te laten liggen, erger ik me met name als ik er, net als jij, aan denk dat leraren inderdaad een voorbeeldfunctie hebben. Dat geeft bij deze personen te denken.

  Ennuh, voor nu alvast een fijne vakantie! Laat het even lekker los!

  Met groet,

  Frank van den Oetelaar

 3. Beste Karin,

  Uiteraard onderschrijf ik je oproep tot fatsoen in debat.
  Het gaat nergens meer over.

  De opstelling van BON of BON-leden (het verschil is lang niet altijd even duidelijk) sterkt mij alleen maar meer in mijn gedachten hoe zeer in het onderwijs aandacht voor empathie, dialoog en samenwerking nodig is.

  Met vriendelijke groet

 4. Ha,
  Natuurlijk zou de discussie moeten gaan over de inhoud.
  Natuurlijk zou het niet mogelijk moeten zijn dat persoonlijke aanvallen worden gepleegd op sites die zich met ‘Beter’ en ‘Onderwijs’ bezig houden.
  Ik onderschrijf van harte je oproep en wens je sterkte.

 5. Beste Karin
  Beter Onderwijs Nederland heeft vooral gefrusteerde leden, onderwijsonwaardig. Kunst om niet te reageren omdat deze bonleden dat totaal niet waard zijn.
  Ik onderteken en deel jouw blog direct en ondersteun deze met mijn spandoek: Weg met BON!

 6. Beste Karin,

  Er is niets mis met verschil in mening over onderwijs. Het is juist een goed teken dat er veel wordt gediscussieerd over onderwijs. Dit betekent dat de betrokkenheid groot is als het gaat over de toekomst van onze kinderen.

  Als maatschappij worstelen we al jaren hoe we met elkaar om gaan op sociale media. Onderwijs zou hier een voortrekkersrol in moet nemen en heeft ook een voorbeeldfunctie. Als docent heb je ook prive een voorbeeldfunctie. Leerlingen kunnen ook googlen namelijk 😉

  Een onderwijs website heeft nog meer een voorbeeldfunctie en waarbij moderatie ontzettend belangrijk is. Eens of oneens met BON is irrelevant. Het gaat om omgangsvormen en voorbeeldfunctie!

  IK steun hierbij jouw pleidooi!

  Beste BON,

  Hoe heurt het eigenlijk? Kijk eens op voorbeeld: https://coschool.nl/support/tips#houserules

  Met vriendelijke groet,

  Marcel Kesselring

 7. Beste Karin,
  Natuurlijk steun ik je oproep!
  Kleine kanttekening ten aanzien van NOOT 1:
  @BestuurBon heeft alleen de link naar de PDF verwijderd, maar het bestand zelf staat er nog steeds en daar wordt door betreffende persoon nog steeds naar gelinkt.

  Ook ik heb BON opgeroepen formeel en publiekelijk afstand te nemen van onfatsoen in plaats van het een podium te gunnen op hun website. Zolang dat niet gebeurt zijn ze als vereniging niet meer serieus te nemen en beschadigen ze alleen maar het broodnodige debat over onderwijs waarbij ze zichzelf als partij volledig buiten spel zetten…

 8. Hoe serieus kan je een vereniging nemen waarbij de leden geen inspraak hebben? Kan je met goed FATSOEN geen vereniging noemen. Ik steun jou en fatsoenlijke omgangsvormen.

 9. Beste Karin,

  Goed om dit geluid te laten horen.
  Krachtig verwoord. Sterkte met de uitkomst.

  groet,

  Hanneke de Frel

 10. It is I, Joost, ook BON-lid, en nog steeds AOB-lid (ondanks alles). Je leest over een dubbele punt heen. Mijn charlatans slaat op lieden die praten over onze veranderende hersenen. Ik heb jou geen charlatan genoemd. Vriendelijke groet, ook namens LonesomeJoe & FriendlyFoe.

 11. @Joost, je verwijst in Tweets steeds naar PDF’s van reeds verwijderde forumposts in de databank van BON. Dat kun jij doen omdat je ook schrijfrechten hebt op die website. Ook verwijs je naar een pdf die je van een blogpost van mij gemaakt hebt en op de BON site (en databank) gelaatste hebt, dat mag niet want ik heb daar geen toestemming voor gegeven.
  De screenshot van de tweet die ik plaatste kun achteraf zo verklaren. Je weet net als ik dat het bij lange na niet de enige tweet is die met mijn twitteraccount erin plaatst. Je Twittert op persoonlijke titel, dat moet je ook vooral blijven doen, prima.
  Echter deze blogpost en ook eerdere posts zijn geschreven AAN het Bestuur van BON en de website beheerder. Jij gebruikt telkens links naar de website van BON om je tweets te onderschrijven. Op de BON website worden personen op een vervelende manier genoemd en beschadigd.
  Vandaar mijn oproep aan BON, niet aan jou.
  Maar dank voor je reactie.

 12. Ik vind het prima dat er een club als Beter Onderwijs Nederland bestaat en dat die kritisch schrijft over wat er in het onderwijs gaande is, zoals de topics Lerarenregister, Onderwijs2032, vakinhoud, lumpsum, lerarenopleidingen etc.. Daar hoef je het dan wel of niet mee eens te zijn, over het algemeen zijn de items in de rubrieken Nieuws, Columns en Blogs in alle redelijkheid geschreven en meestal zinvolle en wel te overwegen bijdragen aan de discussie, waar die ook over gaat. Het opschudden van het Nederlandse onderwijslandschap mag ook van deze kant komen, net zo goed als van elke andere kant.
  En zulke columnisten als bijvoorbeeld Jeronimoon en Malmaison vind ik zelfs, ook eventueel zonder het met ze eens te zijn, over het algemeen zeer lezenswaardig in hun kritische, soms cryptische, maar overwogen en welgefomuleerde bijdragen aan de website van BON.
  In die zin heeft de oproep van Karin Winters geen ondersteuning nodig.
  Maar als het gaat over het meeliften met BON van een, naar ik de indruk heb, enkele querulant die volgens naar het lijkt geheel eigen normen en waarden, de website gebruikt voor zijn, sommige rijkelijk met meestal zelfverwijzende links opgesierde, bijdragen waarin vele personen en zaken het op bedenkelijke wijze ontgelden moeten, dan voeg ik me graag bij deze oproep.
  Niet dat ik deze friendlyfoe, voorheen lonesomejoe, zijn mening niet gun of zou willen verhinderen dat hij zij mening zou kunnen geven, maar het is inderdaad de vraag of dat via de BON-site zou moeten, dan wel of het weergeeft wat algemeen gesproken leeft aan stijl en inhoud binnen BON, of zo door BON wordt voorgestaan en of BON zich meent te kunnen voegen in de gekozen stijl, laat staan er verantwoordelijkheid ervoor wil nemen. De dialoog die BON, naar ik meen, ook steeds zoekt in zijn kritische opstelling, klinkt nauwelijks of niet door bij Joost Hulshof, wat voor reden hij ook heeft om op zijn manier te reageren. In een maatschappij als de onze is dat ook zijn goed recht, maar ik zou er dan voor kiezen via de mogelijkheden die er toch ruim bestaan een eigen, zelfstandige blogsite te beginnen om daar de eigen visie te geven op de eigen gekozen manier in plaats van een onafhankelijke site te gebruiken als voertuig van de eigen mening en te belasten met de eigen stijl. En dan gaat het mij in het geheel niet om die mening op zich, als dat die (ook) niet door zou mogen klinken op de BON-site, maar om de manier waarop, die voor mijn gevoel niet past bij het elan van de vereniging BON. Dat zal de vele discussies over allerlei onderwerpen in onderwijsland beter profileren en ten goede komen.
  Maar ik maak me geen illusies. Ik ga er, in tegendeel, vanuit, dat Joost Hulshof op zijn bekende wijze weer keihard zal terugslaan, zoals ik tot nu toe al steeds gewend was.

 13. Dag Karin, ik heb dit blogje toch maar even bewaard, voor die weer weg is, net als de vorige. Feit is dat jouw gekkebeppie blog een aantal reacties kreeg die het lezen meer dan waard zijn, als wel een aantal eenregelige reacties zonder argumenten. Gelukkig is die blog, met reacties, nog leesbaar. Dankzij de club waar jij opnieuw een gecoördineerde actie tegen begonnen bent. Leesbaar opdezelfde plek, zoals Trendmatcher, de man die er als de kippen bij was om die filosoof uit Twente bij te vallen in de loodgieterframe van e naamgenote bij BON, alert als altijd opmerkte. Doe hem de groeten. Joost

 14. Typo: je naamgenote. Let ook op de vervelende frame op twitter van trendmatcher jegens “every of his many inches a gentleman” Gerard over zogenaamd misbruik van zijn positie als BON-twitteraar.

 15. @joost….je reacties beginnen weer spamvormen aan te nemen. Ook weer venijnig op de man spelend. Doe dat nou niet…niet hier….
  Afijn…geniet van je vakantie…ik ga van de mijne genieten.

 16. Uit mijn eigen reactie op die aantijgingen citeer ik:

  Anoniem bloggen op het forum is toegelicht hierboven door Martin.
  In veel gevallen is het helemaal niet anoniem, ik gebruikte bijvoorbeeld vroeger mijn skype naam op het forum en op twitter (met foto) en mocht vervolgens ervaren dat FI-prof en oud-directeur Jan van Maanen mijn tweets doorstuurde aan mijn decaan met een vriendelijke suggestie over hulp zoeken voor de problemen in mijn hoofd. In een collegiale mail waarin hij me wees op mijn over de schreef gaan.
  Wat betreft de gevallen waarin het wel anoniem is, daarover kun je van mening verschillen in een vereniging. Persoonlijk respecteer ik het BON- standpunt om dit toe te staan, ondanks de vraagtekens die ik er zelf wel eens bijgezet heb. En na de actie van Jan van Maanen snap ik het BON-standpunt ook beter.

  Martin reageerde op jouw

  Wat is hier constructief aan? (knippen en plakken en ik refereer niet want de reaguurders zijn anonimi).
  “de fout aangestelde vorige rector (niet zeer magnificus, eerder gewoontjes)…even verder Twente (ook al zo’n self-appointed universiteit)”
  “Opvallende twitternaam @profrobmartens. De academische poppenkast”
  “Je hoeft ook niet heel erg diep te graven om te zien dat met APS zowel bij de rekentoetsfirma als de WDA firma beland bent”
  “Alweer slaan oelewappers van sociale wetenschappen toe”
  “Als je dan aankomt met sarcastische statistiekjes over beroemd worden en met Hazes en Dries Roelvink die zulks deden met twee jaar moedermavo, ben je ècht een zuur ventje”
  Deze post maar vooral de reacties daarop, is wat mij betreft een voorbeeld hoe makkelijk het is om onder een pseudoniem van alles te roepen en vooral niet constructief te discussiëren.

  met

  Het laatste voorbeeld (“Deze post maar vooral de reacties erop”) is van mijn hand. Mijn volle naam staat erbij. Ik prijs me gelukkig dat ik mij dat kan veroorloven want er zijn collega’s bij andere scholen die helaas om heel goede – maar onaangename – redenen onder pseudoniem posten. Er komen zeven verschillende namen in de genoemde post en reacties voor. Daarvan zijn er 3 een seudoniem en 4 niet. Dus het lijkt mij nogal meevallen met die anonimiteit.

  Daarboven had Klaas Wilms je al gereageerd met

  Ik ben wms. Wms is de afkorting die de schooladministratie mij gaf.
  Ik zal het een keer zijn vergeten, maar onder mijn bijdragen staat altijd mijn volledige naam. Ook bij FriendlyFoe, godslimetree, Lonesomejoe en malmaison is zo terug te vinden wie dat zijn. Negen voorbeelden van jou. Vijf kloppen niet. Van bv historica en Em70 zal het je niet lukken om een bijdrage te vinden die onder de maat is. Juist in het voorbeeld dat jij geeft heeft Em70 een heel inhoudelijke bijdrage.

  Helaas koos je er vervolgens voor je blog met reacties en al weg te halen. Dat is jammer, want ook de adhesie-betuigingen zijn leerzaam.

 17. @joost, ik vind dat je nu genoeg je punt hebt gemaakt. Reacties van jouw vakantie adres komen vanaf nu even in de wachtstand. Misschien is het leuk om in de vakantie eens te starten met een eigen weblog, daar wil ik je best bij helpen. Fijne vakantie

Comments are closed.