Een kijkje achter de schermen

Vanuit de Stichting LeerKRACHT worden er gedurende het schooljaar “bedrijfsbezoeken” afgelegd.
Deelnemers gaan op bezoek bij bedrijven die werken vanuit een verbetercultuur.
We doen dan om docenten en leidinggevenden te laten ervaren hoe er in bedrijven omgegaan wordt met een verbetercultuur. Welke borden en welke andere instrumenten er gebruikt worden. Zijn er overeenkomsten? Hoe ervaren werknemers het werken met doelenborden en meer.

Dit jaar is Wehkamp in Zwolle een van de bedrijven waar een bezoek kan plaatsvinden. Ik mocht daar vorige week een kijkje nemen en samen met hen een programma samenstellen.

Dat deden we natuurlijk in het distributiecentrum in Zwolle.
[reclame] Lees verder

Feedback en Reflectie bij LeerKRACHT

Een typisch geval van ‘practice what you preach’ zo aan het einde van het schooljaar. Nou ja nog niet helemaal het einde, maar mijn rol bij de scholen die voor het eerste jaar gestart zijn, zit er bijna op. Die redden het uitstekend zonder mij en gaan volgend jaar verder om de duurzame verandering vast te houden.

Daar zal ik niet bij zijn in Rotterdam, dat wordt een beetje te ver rijden, vanuit Drenthe.
Ik heb een opdracht van een jaar en het is dus ook wel spannend of LeerKRACHT ook volgend jaar wekelijks in mijn agenda staat.


Tijd voor een terugblik en reflectie.
De expertcoaches ontvangen ook  graag feedback of liever gezegd we vragen actief om feedback.
We vragen feedback van collega coaches, schoolcoaches en teamleiders en teamleden.


Als starter (dit was mijn eerste jaar) vond ik het best moeilijk om de LeerKRACHT instrumenten te gebruiken alsof ik dat al jaren deed. Er zijn er nog steeds waar ik mijn ‘leerKRACHT’ bijbel even bij moet pakken.
Ik hoop dat ik volgend schooljaar de kans krijg om daar natuurlijker en makkelijker mee om te gaan. Liefst zou ik ook zelf dingen toevoegen, omdat ik denk dat vraagsturing van teams belangrijker is dan het kunstje van de instrumenten. Kennismaken met verschillende methodieken en instrumenten en ermee oefenen is prima, maar afdwingen om deze te gebruiken zonder ‘het goede gevoel’ erbij te hebben is niet zinvol.


De 360 graden feedback
Mijn (digitale) 360 graden feedback is door 7 mensen ingevuld (alle mensen die ik had uitgenodigd hebben ingevuld, dat vind ik al fantastisch).
De vragen die gesteld worden hebben een schaal van 0 tot 5.
Mijn eigen score wordt afgezet tegen de scores die 6 anderen hebben ingevuld.
Gek genoeg schat ik mezelf soms te hoog en soms te laag in. Zelden komen dus de getallen overeen.
Gelukkig zijn er geen gekke verschillen of echt grote verschillen. Volgend schooljaar (als ik mag) ga ik in elk geval met alle uitkomsten aan de slag.

Voor mij is de geschreven (toelichtende) feedback veel verrijkender.
Door di
e feedback kan ik nog forse verbeterstappen maken.

 • Ik moet meer buiten mijn comfort zone stappen
  Dat klopt, zeker ik het begin was ik heel onzeker en tussen de “oude rotten’ ook afwachtend. Bang om op mijn bek te gaan denk ik.
 • Soms ben ik te streng en heb een negatief oordeel over mensen/situaties
  Het is niet de eerste keer dat ik dat hoor/lees. Ik kan erg slecht omgaan met mensen die op de een of andere manier hoog in mijn irritatiegraad zitten. Dat moet veel beter en ik denk dat afstand nemen soms slimmer is dan reageren. Een professional moet eigen meningen/gevoelens echt onzichtbaar kunnen maken. Dat is voor mij best wel een puntje.
 • Ik heb veel expertise maar zet dat niet altijd op het goede moment in.
  Dat heeft met name met de onzekerheid te maken. Vaste lezers weten dat ik altijd hakketak op coaches en geitenwollensokken geneuzel (zweefteven).
  Daarom is het ook mijn eigen weerstand om een zachtere coach te zijn. Dat ga ik volgend jaar gewoon goed maken. Want ik heb geleerd dat ik best kan coachen en heb daar ook mijn eigen manier van werken in gevonden.

  Mijn kracht zit’em in de verbinding met mensen. Ik ben nieuwsgierig en kan door zelf informatie te geven ook heel goed informatie krijgen. Hoe ik me voel en dat ik het soms ook niet weet, dat mag ik toegeven.Het is wel leuk dat ook hier mijn ict kennis en vaardigheden regelmatig genoemd worden en die zet ik in tijdens de workshops in de pizzasessies. Digitale didactiek of inzetten van webtools als werkvorm. De reacties daarop zijn ook telkens positief.
 • Meer uitspreken en meer aangeven wat er veranderd/verbeterd kan worden in het hele programma.
  Nou daar gaan we de 30e en 31e mei vol mee aan de slag. Het gebruik van weblogs, de interactie op sociale media en wat hebben we nog meer te bieden als professional (naast leerKRACHT), zijn werkonderdelen. Ook wil ik met een aantal collega’s specifieke mbo instrumenten tegen het licht houden.Afgelopen jaar heb ik ervaren dat met name teamontwikkeling belangrijk is. Waar staat een team en hoe gaan teamleden met elkaar om. Als daar te weinig aandacht voor is, is het hard werken voor alle deelnemers en duurt het plukken van de vruchten te lang.
  Ook ben ik nog steeds zoekend naar het zichtbaar houden van behaalde doelen en het vieren van successen. Daar kan meer mee gedaan worden vind ik zelf.

Naast de verbeterpunten genoot ik ook van de positieve feedback.
Ik durf te concluderen dat aansluiten bij LeerKRACHT als Expertcoach een van de beste keuzes van afgelopen jaren is geweest.
Ik heb verschrikkelijk veel geleerd en samengewerkt met zoveel prachtige onderwijsmensen
Natuurlijk waren er ook best lastige momenten wanneer het echt niet lukte en ik vervolgens weer balend in de file stond.

De laatste zin: ‘Ik vind je een aanwinst voor leerKRACHT’, bevestigt in elk geval dat de liefde van twee kanten komt.

 

#PHOT: Bring in the Pizza’s

Teams die meedoen aan LeerKRACHT komen een paar keer per jaar bij elkaar voor een Pizza sessie.
Daarin wisselen verschillende teams van verschillende scholen hun ervaringen uit.
Alleereerst HULDE aan al die docenten die na hun reguliere werktijd vanaf 4 uur tot 8 uur de moeite nemen om aan te sluiten!
En duizendmaal dank aan Roy en Carla van de ANWB die deze sessie mede vorm gaven.

Onderstaand (passend bij de foto) een verslag van de tweede Pizza sessie van dit schooljaar.

Eerste deel van de sessie
De tweede pizzasessie van de cirkel met Hoornbeeck, Mondriaan en Zadkine teams vond plaats in Delft, alhoewel de routeplanner op Rijswijk stond.
De lat voor de gastschool lag hoog!
Na de opening met een uitwisselingsijsbreker, konden de ruim 30 aanwezigen een keuze maken uit 4 workshops.
Digitale didactiek (t-pack), oplossingsgericht coachen, Kaizen en hoe kun je leerKRACHT instrumenten nog meer gebruiken?
Alle sessies werden door deelnemers (bij navraag) als inspirerend ervaren (zie later de plussen en klussen).

Netwerkpizza
Om te voorkomen dat er (net als de vorige keer) iets mis zou lopen met een effe wachten Pizza, haalden zij de Pizza Bakker naar Mondriaan toe. De bus stond voor school en heerlijke pizza’s werden in setjes van 3 opgehaald om tijdens het netwerken ook iets te eten te hebben.
Maar dat was natuurlijk niet het belangrijkst. De inhoud, de acties en reacties van de deelnemers dat is het belangrijkste.

Gluren bij de buren
Het hoofd thema was Gluren bij de buren, wat gebeurt er bij jullie maar vooral…hoe gaat dat nou bij de ANWB?
Roy en Carla kregen na de pauze het podium. Zij vertelden hoe er bij de ANWB gewerkt wordt met Agile, Scrum, Steakholders enzovoort. Ach de taal is iets anders maar de problemen maar vooral de oplossingen en de gebruikte instrumenten zijn dezelfde als LeerKRACHT deze gebruikt. Roy zette de mensen wel even aan het denken bij de vraag: en wat als je niet meer van waarde bent?
Na een bijna niet te stoppen maar enthousiast en inspirerend verhaal van Roy, splitsten de groep zich in tweeën op om met elkaar het gesprek aan te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Om acht uur moesten we iedereen bijna de deur wijzen (grapje).
De plussen en klussen laten zien dat het weer een prima sessie was.

Dank aan de gastschool en…

Op naar 7 juni voor de Feest pizza bij ROC Zadkine.

Plussen
Inspirerende workshops
Zelfde workshops houden, moest nu kiezen uit 4 interessante workshops
Het item ‘ervaringen delen’ (liefst zonder posters) erin houden
Mensen van buitenaf binnenhalen is leuk
Idee voor een workshop: oefenen met aanspreken op gedrag
Zeer inspirerend
Gastvrij, je bent echt welkom
Leerzaam en inspirerend
Gluren bij de buren is leuk
Heerlijke Pizza’s

Klussen
2 sessie rondes workshops om eventueel goed af te ronden zoals Kaizen
Jammer maar 1 workshop
7 juni workshops herhalen
Kaizen in kleine deeltjes oefenen/opknippen
DOEN: ANWB oefenen met scrum, pokeren of meetbare doelen stellen.

Nou hoor je het eens van een ander! Schoolleidersforum LeerKRACHT

Wat verandert er voor jou? Wat zie je aan veranderingen in jouw team? Wat kun jij anders doen? Wat ga je volgend jaar doen? Hoe ga je de jaarplannen levend maken door het gebruik van een jaarbord?

Tijdens het schoolleiders forum (of in het mbo: teamleiders, directeuren, opleidingscoördinatoren, opleidingsmanagers) zijn we met een aantal van hen aan het werk geweest om antwoord te geven op die vragen.

De teams van onze cirkel (zuid-west) zijn vanaf oktober/november aan de slag met LeerKRACHT.
Ik zie natuurlijk veranderingen in het team en de aanpak. Maar ja, dan zou het weer een verhaal zijn van Wij van wc-eend worden. Dat doe ik dus even anders.

Op een flap verzamelden we de antwoorden op de vraag: Wat zie jij voor veranderingen in jouw team sinds ze met LeerKRACHT aan de slag gegaan zijn?

Dit zijn enkele opbrengsten:


Eigenaarschap
Vooral het eigenaarschap van het team en het feit dat er over onderwijs gesproken wordt is natuurlijk al een fantastisch resultaat.
Omdat telkens de vraag gesteld wordt: en wat betekent dit voor onderwijs en wat merkt de student ervan, gaat het echt over onderwijs.

Stem van de leerling
Ook de leerling arena versus de binnen mbo instellingen gebruikelijke panelgesprekken zijn aan de orde gekomen. Waarom nog panelgesprekken houden in een setting van 1 docent/teamleider en een paar studenten? De opbrengsten van een leerling arena zijn eigenlijk hetzelfde en misschien vaak inhoudelijk beter vanwege het soort vragen dat gesteld wordt. Ook zijn  alle docenten aanwezig bij een leerling arena en is er dus geen ruis.

De werkdruk van teams verandert 
De vergadercultuur binnen teams verandert. Doordat er wekelijkse bordsessies zijn waar ook lopende zaken bij opgepakt worden, zijn vergaderingen (wanneer teams er voor open staan) effectiever. Bij een team wordt nu alleen nog vergaderd als het team het nodig vindt en niet omdat het zo in de jaarplanning staat.

Kennis en kaders op het juiste moment.
Teamleiders komen er – door aan te sluiten bij leerkracht sessies- achter, dat de vraag om kennis, kaders en informatie gerichter op hen afkomt. Door op het juiste moment (vraag) de informatie te geven aan teams, gaan docenten ook meer inzicht krijgen in documenten die voorheen niet leefden. Een Onderwijs en Examenregelment, een studiewijzer…voorheen een dood document maar nu gaan docenten vragen stellen over de inhoud en of het wel klopt wat zij zelf opgeschreven hebben.

Prioriteiten stellen

Er worden door teams bewust prioriteiten gesteld, wat doen we NU wel en wat kan even wachten of (nog beter) wat doen we niet!

Samen onderwijs (her)ontwerpen

Leerlijnen die op elkaar afgestemd worden doordat leraren bij elkaar in de les kijken en zien dat een collega hetzelfde doet als zijzelf. Dubbelop en vaak voor studenten niet echt fijn.
Door de leerling arena komen sommige teams er ook achter dat de lessen wel heel saai zijn, dat er best iets gedaan kan worden aan de manier waarop er omgegaan wordt met leerlingen die te laat zijn (meten met twee maten).

Dit was “slechts” de opbrengst van het eerste onderdeel van de dag.
In het vervolg zijn we aan de slag gegaan met wat werkt en wat niet.
Ook (in het middagdeel) hoe maak je van een slapend jaarplan een levend jaarbord.

Van zulke dagen word ik blij!

Top (effewachten) LeerKRACHT Pizza sessie.

De titel klopt! Een Pizzasessie waar vanwege een technische storing de Pizza’s ruim een uur te laten kwamen.
Erg? welnee….het was zelfs niet eens een tip op de evaluatie flap.


Vandaag vond de eerste Pizzasessie plaats van de LeerKRACHT (mbo) cirkel waarvan ik deel uitmaak. Ruim 45 deelnemers vanuit teams die dit jaar met LeerKRACHT gestart zijn bij Hoornbeeck, Zadkine en Mondriaan sloten aan.
Na een gewone werkdag nog deelnemen aan een Pizzasessie van 16.00 tot 20.00 uur vind ik sowieso klasse.

Wanneer teams starten met LeerKRACHT zijn ze in de eerste fase heel erg gericht op zichzelf en hun eigen onderwijs. Natuurlijk betrekken ze de stem van de student bij de doelen en acties die zij benoemen tijdens de wekelijkse bordsessie.
Uitwisseling met andere teams vindt dan nog nauwelijks plaats.

De schoolcoaches en Expertcoaches groeien (vind ik zelf) in diezelfde periode juist naar elkaar toe doordat zij juist vaak uitwisselen en samen komen.

Waarom Pizzasessies en wat zijn het dan?
Een Pizzasessie is een bijeenkomst waar deelnemers uit alle teams (soms een heel team, soms een afvaardiging en vaak de teamleiders) met elkaar ervaringen uitwisselen. Er zijn ook workshops waarin zij nieuwe instrumenten of kennis aangereikt krijgen.
Het woord zegt het al, alles vindt plaats rond etenstijd en vaak is dat pizza of ander snel maar lekker eten.

Vanavond was onze eerste Pizzasessie en wat voor een!
Gastcollege was het Hoornbeeck College in Rotterdam (Zuid). Het team en de directie hadden er echt werk van gemaakt. Zo ontvang je gasten!
Bij binnenkomst werd elke deelnemer naar de ontvangstruimte begeleid en persoonlijk voorzien van koffie of thee. Drie dames van de secretariële opleiding fungeerden de hele sessie als gastvrouw. En zij kweten zich perfect van hun taak.
In de workshopruimtes (daarover later meer) lag een inlog voor het netwerk en een telefoonnummer voor vragen klaar. (een unicum wat mij betreft).
Een volgend gastcollege gaat er een flinke kluif aan hebben om dat te evenaren of overtreffen.

Myrthe Meurders onze collega ExpertCoach bewees waarom zij regelmatig als dagvoorzitter aan het werk is, wat een klasbak zeg! (bijna een beetje jaloers op).

De inhoud (want daar gaat het om).
Omdat de teams elkaar niet kennen en omdat dit de eerste bijeenkomst was, is dat altijd een spannend moment…de ijsbreker.
Speeddates van max 3 minuten waarin mensen heel kort uitwisselden waar staan jullie en wat zijn jouw ervaringen tot nu toe.

Vervolgens gingen we gluren bij de buren.

 • Wat staat er op de borden van de verschillende teams?
 • Hoe ‘eigen’ is jullie bord en welke aanpassingen hebben jullie inmiddels gemaakt?
 • Hoe gaat het met de andere instrumenten?
 • Hoe loopt feedback geven en ontvangen?
 • Doen jullie al aan les bezoeken en bereiden jullie al samen voor?

Open, levendige en vooral eerlijke gesprekken zonder waardeoordelen. Volop, wij doen het zo…dat werkt best goed (of niet).

Na de (effewachten) pizza konden deelnemers nog kiezen uit een aantal workshops: krachtige vragen stellen, oplossingsgericht coachen, intervisie, digitale didactiek. Het gebeurt mij niet vaak dat deelnemers en ikzelf het jammer vinden dat de tijd op is, maar dat was in mijn sessie (digitale didactiek en TPACK) nu wel het geval.

Mijn eigen ervaring.
Dit is LeerKRACHT!
Dit is voor mij het bewijs dat het (met vallen en opstaan) werkt. Deze teams zijn in oktober/november gestart en staan echt in de verander stand.
De vooral gezellige en veilige sfeer van vanavond komt er niet zo maar. Die is ontstaan doordat docenten met elkaar in gesprek zijn. Ze hebben het over onderwijs maar ook over zichzelf.

Wat is mijn rol en wat doen we samen.

Natuurlijk gaat dat allemaal niet vanzelf en soms is het een drama.
Vanavond was een pareltje dat door schuren ontstaan is!

Oh en op de evaluatie flap Tips zat maar 1 briefje: langer ervaringen uitwisselen.
Dat regelen we natuurlijk:  18 april weer?

Beetje moe…..aan de lente toe?

Nee ik ga niet stoppen, maar ik ben de afgelopen dagen wel een beetje Twittermoe.
Vooral de aanloop naar de verkiezingen en ander hastagterrorisme maken de tijdlijn niet erg gezellig.
Nou kan het ook zijn dat ik even helemaal Social media moe ben, want ook Facebook en LinkedIn (in de nieuwe layout) trekken me helemaal niet.

Ondertussen blijven de uitgestelde zaken die allang hadden gemoeten ook liggen.
Dat komt vooral omdat we in- en uit huis moeten vanwege kijkers naar ons huis.
Misschien ben ik er wel helemaal niet bij met mijn hoofd.

Even een paar snacks die bleven liggen de laatste dagen.

Vrouwendag
Al een tijd maak ik geld over naar projecten van KIVA 
Natuurlijk kies ik daar bewust voor vrouwen en onderwijs (zonder op land, religie en kleur te letten)
De terugbetalingen schenk ik meestal aan Kiva of ik leen weer aan een andere vrouw.
Het terug betalingspercentage is 97%, prachtig om zo een kleine bijdrage te leveren.
Vandaag extra mooi! Doen dus!

LeerKRACHT
Wanneer je wilt weten hoe LeerKRACHT werkt en hoe leraren het ervaren moet je echt naar een informatiebijeenkomst gaan.
Kijk eens hoeveel mogelijkheden er zijn om aan te sluiten.
Met onze verhuisplannen (richting Drenthe) moet ik natuurlijk nog wel even aan mijn netwerk gaan trekken om daar volgend jaar aan de slag te kunnen.

EdCamp
Echt heel kort dag, maar als je het gemist hebt…aanstaande zaterdag is er weer een Edcamp…je kunt hier lezen wat het is en je gelijk aanmelden.
55 mensen staan er al op de lijst om te komen, gezellig!!
Ik wil in elk geval aan de slag met de Microbit en wat meer codedingen. Maar voor de rest laat ik dingen ook graag over me heen komen.

Weet je wat ik mis?
Ik krijg heel veel meldingen van evenementen (in de mail maar ook op Twitter) maar er is volgens mij geen plaats om die allemaal tegelijk te zien.

Is er een online onderwijsagenda waar alle (zoveel mogelijk) Onderwijs events en activiteiten in staan?
Je zou zelf moeten kunnen aanmelden (soort online agenda) en in 3 zinnen en een link de info moeten kunnen plaatsen.
Bestaat dit al eigenlijk? Een eventkalender ofzo?

 

#bordsessie: Dat verbeterbord enzo…

Natuurlijk krijg ik weer een tik op mijn vingers als ik iets zeg over lean, agile en allerlei andere buzz woorden. (ligt de lulkoekbingo kaart al klaar?)

Toch ga ik het weer even over het nut van een verbeterbord hebben. Niet in relatie tot projecten, sprints en scrum werken, zoals het al bij heel veel organisaties gebeurt maar in relatie tot onderwijs.

Het is vanzelfsprekend dat in onderwijs constant de kwaliteit en de verbetering van onderwijs hoog op de agenda staat. Leraren zijn echte professionals en weten (meestal) als geen ander wat goed is voor hun eigen onderwijs en voor leerlingen.

Als team is het lastiger
Lastiger wordt het als je er zo tegenaan kijkt als team. Wat doe jij, waarom doe je dat zo en hoe doe ik het. Wat kunnen we ‘samen’ doen?
Meestal worden er in het begin van het schooljaar plannen gemaakt, weekjaartaken opgesteld en een visiedocument geschreven of afgestoft.
Elke onderwijs betrokkene weet echter ook dat de pakken papier vaak in de bureaulade verdwijnen. Soms wordt er op heidagen nog even op terug gekomen en schiet iedereen weer in de ‘oh, ja’ houding.

Het kan anders
Wanneer je als team met elkaar “echt” haalbare en gedragen doelen stelt en je ook met elkaar afspreekt wie wat wanneer doet…is er een grotere kans van slagen.
Wanneer je samen over onderwijs praat, wat de leerling wil en waar jij jezelf nog in kunt verbeteren ontstaat er geleidelijk aan een ‘verbetercultuur’.

De handigste manier om elkaar constant bij die les te houden is met een verbeterbord.
Op dat bord staat in elk geval welke doelen er zijn als team, wanneer die doelen bereikt moeten zijn en hoe je dat meet. Wie doet wat en wanneer.
De smiley’s (hoe sta je er in) en de te vieren/behaalde successen zijn er om de nadruk te leggen op de sfeer en de veiligheid. Je moet af en toe gewoon geen zin mogen hebben en vieren van successen gebeurt gewoon veel te weinig. Stilstaan bij wat goed gaat is fijner dan constant mopperen over wat niet goed gaat.
Omdat het bord (als het meezit) altijd zichtbaar is, blijf je alert op de te ondernemen acties. Ook kunnen anderen die niet bij de sessie waren, zien wat er gaande is en hun collega’s bevragen.

Bij leerKRACHT is het bord een van de 4 instrumenten.

Docententeams starten eerst met een voorbeeld dat door ons aangeboden wordt, maar gaandeweg worden zij eigenaar van het bord en zie je dus overal andere borden (inhoud en indeling) ontstaan.
Een bordsessie duurt maar een kwartier en iedereen staat bij het bord.
Blijkbaar zijn er veel mensen die dat lastig vinden, dat staan dus. Waarom denk je dat het maar een kwartier is? Lean is dus niet leunen maar staan!

Deze maand hebben we met een paar mensen bij LeerKRACHT besloten dat het thema van deze maand #bordsessie is. We gaan borden van andere teams laten zien of vragen om ze te laten zien. Ik hoop ook een aantal collega’s te bewegen om ook hun ervaringen te delen.

Persoonlijk vind ik het wel jammer dat een bordsessie (waar elke bijeenkomst mee start) maar 1 keer in de week plaatsvindt, zijn er al scholen/teams die elke dag starten met een bordsessie? Wat zijn de ervaringen?
Deel jij je bord?

Zweefteven en een blijvende allergie

Ik krijg echt nu de hele (wannabe) coachingswereld over me heen.
Fijn, dan kan ik weer een crisis coach, relatiecoach, vreetschuurcoach, agressiviteitscoach, slappe hap coach aan een beetje inkomen helpen.

Ken je deze?

 • Vier je successen.
 • Ga wandelen (of beter hardlopen) en tegelijkertijd mindful zijn.
 • Vier je fouten.
 • Werk samen door met een rietje een boom om te blazen.
 • Knuffel een koe..boom of ander ding.
 • Ik voel een emotie opborrelen, jij ook? Wat doen we ermee?
 • Ga op 1 been staan en vertel de wereld dat je op die manier evenwichtig bent.
 • Vraag aan badeend, hoe denk jij het op te lossen, want jij bent in ‘the lead’.
 • Oh wacht, ik trek even een kunstjesblik open (kernkwadranten, groepsrollen, petjes, hoedjes, kleuren).
 • Ik prijs de hele wereld regelrecht zijn graf in.
 • Ik vertel waarderend en positief tegen iemand dat ie een loser is.
 •  ‘Maar je bent zo mooi’….tegen een uitgebloeid bosje gras.

Zo…dat is er uit!

Ik mopper al een paar jaar over het bevoegd/bekwaam zijn van leraar in relatie tot het lerarenregister.
We kunnen wel zeggen dat leraarschap inmiddels een bijna beschermde beroepstitel is.
Serieus,  dat is het enige waarvan ik denk: ‘Ok, je staat in dat vreselijke register…dus je bent bevoegd/bekwaam.’

Er hangt iets van een kwaliteitsstempel aan vast.

De naam Coach is een vrije niet beschermde,  benaming/benoeming/rol/functie/beroepsgroep.

Dat is ook de reden waarom ik persoonlijk de rol/naam van expertcoach bij leerkracht zo lastig vind.
Natuurlijk coach ik, want..

 • mensen in beweging krijgen vergt coachingsvaardigheden.
 • mensen helpen en ondersteunen vergt coachingsvaardigheden.

Maar ben ik dan een coach?
Nee, ik ben Karin, die put uit (levens)ervaring.
Ik maak gebruik van mijn intuïtie.
Op het moment dat ik denk dat er iets gezegd of gedaan moet worden doe ik dat ook. Met een beetje geluk doe ik dat dan ook op het juiste moment (tijd), op de juiste plaats en in de juiste context (taal).


Ik ken inmiddels een aantal lieve, leuke en zeer professionele, mensen in mijn netwerk die het ‘beroep’ coach uitoefenen. Zij verdienen de titel coach.

Bij hen heb ik niet het “geitenwollensokkengeneuzel” gevoel. Dat zijn de toppers die ik niet bedoel!!
(nationale gedichtendag)
Zij kennen mij en mijn weerstand gelukkig ook.
Zullen we samen eens wat strenger worden dan?

Slechte heelmeesters maken stinkende wonden!

Dat geldt voor slechte leraren en voor slechte coaches.

Op naar een coachregister? (of is dat er al?)

Luisteren naar de leerling is zo makkelijk

Ik ben betrokken bij drie mbo teams die met LeerKRACHT aan de slag gegaan zijn.
Een van de instrumenten is een leerlingarena. Afgelopen week ik mocht weer een leerlingarena bijwonen, bij een van de drie mbo teams waar ik bij betrokken ben.
Vandaag was er weer een…dus de vaart zit er goed in.

Wat is een leerling arena?
In een leerling arena worden leerlingen (studenten) in een binnenkring geplaatst en de docenten in een buitenkring. Het wordt ook wel eens het aquarium genoemd.
In deze setting stelt de schoolcoach vragen aan de leerlingen. Alle vragen hebben betrekking op onderwijs en wat leerlingen vinden, goed vinden en anders zouden willen zien.
Een van de strengste eisen aan de arena is dat het een veilige setting is.
Docenten mogen niets zeggen en we hameren ook op het vermijden van non verbale communicatie.
Ook (aan de leerling kant) is het niet toegestaan om bij het beantwoorden van vragen namen van docenten te noemen, ook niet als het heel positief is.

Vragen (op)stellen
Voor er een arena gepland wordt zijn docententeam bezig met het opstellen van vragen die aan de leerlingen gesteld gaan worden.  
Dat is lastig! Vragen stellen waaruit blijkt dat je echt nieuwsgierig bent naar de antwoorden zijn nog lastiger op te stellen. Open vragen (op)stellen is een trouwens ook lastig, want als deze te open (vaag) zijn….krijg je ook vage antwoorden.
Daar gaat best wel tijd aan op.

Waarom eigenlijk?
Er is toch ook een job enquête een leerlingenraad en meer ruimte voor leerlingen om hun mening te geven.
De insteek van de arena betreft enkel en alleen het onderwijs dat de leerling geniet (of ondergaat). Dus facilitaire zaken als het wc papier is op, of de kantine verkoopt geen lekkere broodjes zijn niet aan de orde.
Het team kan met de antwoorden die uit de leerling arena komen, snel slagen maken in hun dagelijkse praktijk en leerlingen hebben er dus direct profijt van.

Spannend?
Nou en of, voor zowel leerlingen als de docenten.
Beiden worden trouwens goed voorbereid. Met de leerlingen bereiden we de vragen voor en geven we ruimte om vooraf vragen toe te voegen of om vragen te verhelderen.
Met docenten doen we een vanuit de weerstand in de leer stand sessie. 
Ik merk vooral dat leerlingen best een beetje onder de indruk zijn als ze een arena instappen. Een goede gespreksleider (en dat zijn de meeste schoolcoaches) maakt dat binnen korte tijd in orde en dan komen mooie gesprekken op gang.
Docenten weten natuurlijk dat sommige antwoorden op hen slaan en het kost dus echt wel moeite om dan niet te gaan schuiven of zuchten.

Opbrengsten?
In de arena’s die ik bijgewoond heb, geven leerlingen altijd aan dat ze het fijn vinden dat er naar hun mening gevraagd wordt. Ze vinden het vooral fijn dat ze kunnen zeggen hoe zij het anders of beter willen. Ook vinden ze het heerlijk dat ze uit mogen praten en geen weerwoord krijgen.
De antwoorden zijn voor docententeams soms een verrassing en ze schrikken soms ook van de antwoorden die leerlingen geven. Vraag leerlingen bijvoorbeeld eens naar hoe zij feedback krijgen op gemaakte opdrachten of ingeleverde verslagen en of leerlingen er iets mee kunnen. Vraag leerlingen naar de ideale les of de ideale schooldag. De antwoorden zijn verrassend en vaak eenvoudig in de les/lesdag aan te passen.
In elk geval merken leerlingen bijna de volgende dag (nou ja…week) dat er iets gebeurt met de antwoorden die zij gegeven hebben.

Daar zou je eigenlijk LeerKRACHT niet voor nodig moeten hebben, ware het niet dat vragen stellen aan leerlingen over onderwijs nog lang geen gemeengoed is. Er vervolgens direct actief mee aan de slag gaan is al helemaal niet de gewoonte.